Deutsch English

KATRIN VON MALTZAHN – ÚTMUTATÓ A MAGYAR NYELV HANGJAINAK MEGKÖZELÍTŐEN HELYES KIEJTÉSÉHEZ

39 akvarell, 1998

A beszéd célja a megértés. Egy nyelv elsajátítása kommunikációt tesz lehetővé. Katrin von Maltzahn munkásságát átszövi a nyelvta­nulás témája: egy ábécé kitalálása, iskolai angol nyelvkönyvek elem­zése, egy kezdő svéd nyelvtanfolyamon szerzett tapasztalatok, a nemzetközi jelbeszéd vagy az itt bemutatott rajzok, amelyek a száj állását ábrázolják magyar hangok kiejtése közben – a művész újra és újra részeire bontja a nyelv komplex rendszerét, szétszedi a nyelvi apparátust, elemeit egyenként veszi górcső alá.

A művésznő kutató szemmel és a saját művészi eszközeivel dol­gozza fel mindazt, ami a nyelvben szókincs, grammatika, hangsúly vagy nyelvjárás, amelyben eltérések is megnyilvánulnak. Ennek során sokszor saját maga számára is meglepő „végtermékek“ kelet­keznek. Az eredményeket logikai rendszerekként mutatja be, ezek a megvizsgált és vizualizált részekből állnak össze, amelyek egész­ként új esztétikai minőséget képviselnek. A szabályrendszerek előállítását Katrin von Maltzahn a következőképpen írja le: „Újra és újra izgalmas és lenyűgöző látni, miként érnek a munkafolyamat során az elképzelések a kezdetben elgondolt célba, vagy éppen miként nem. Amikor aztán munka közben belemegyek ezekbe az eltérésekbe, kezdődik az egész játék elölről. Ez addig folytatódik, amíg úgy nem érzem, hogy a munka kész nincs, s nem rendelkezik saját nyelvvel.“

Text: Susanne Ackers